Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.12. 2020 do 30. 1. 2021 do 24 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v magazínu PRE

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá v magazínu Pre.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobil-revue.cz, www.bydlenimagazin.cz; www.modrnibyt.cz; www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si písemně objedná předplatné na bm@send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2021 ve výši 399,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2022 ve výši 798,- Kč) nebo roční předplatné časopisu Bydlení (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2021ve výši 399,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Bydlení (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2022 v plné výši 798,- Kč) nebo roční předplatné časopisu Moderní byt (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2021) ve výši 699,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Moderní byt (tj. čísla časopisu 12/2020 až 11/2022 ve výši 1398,- Kč) v období 1.12 – 31.1.2021 a uhradí ho nejpozději do 31.1.2021 s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné budou zařazeny do slosování o elektrokoloběžku Seat MÓ eKickScooter, která jim bude zaslána na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného nebo výhru převezmou osobně ve společnosti Business Media CZ, Nádražní 32, 150 00 Praha 5. |Losování proběhne 4.2.2021. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Seat , která jim výhru doručí.

Výhry:

1ks elektrická koloběžka

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 12. 2020

Kontakt