Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.11. 2019 do 3011. 2019 do 12 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).  

Soutěž s předplatným časopisu Automobil 11/2019 

(dále jen soutěž) 

Oficiální pravidla soutěže 

I.

Organizátor knižní soutěže 

Emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 111. 2019 do 3011. 2019 do 12 hodin. 

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).  

II.

Podmínky účasti 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o. 

III. 

Účastníci soutěže a pravidla soutěže 

Emailová soutěž probíhá v časopise Automobil 11/2019. 

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části. 

Podmínky účasti 

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobil-revue.czwww.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 11/2019 až 10/2020) v plné výši (479,- Kč)  nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 11/2019 až 10/2021 v plné výši (958,- Kč) v období 1.11. – 30.11.2019 a uhradí ho nejpozději do 30.11.2019 a odpoví správně na soutěžní otázku, která je uvedená v časopise Automobil u předplatného a svou odpověď odešlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz a s účasti v soutěži souhlasí. 

Pravidla soutěže 

Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné  a správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.czbudou zařazeny do slosování o 3 výtisky knihy Legendy naší silnice, která jim bude zaslána na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného. |Losování proběhne 4.12.2019 

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ: 61061409, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300která jim výhru doručí. 

Výhry: 

3 ks knihy Legendy naší silnice. V příloze je titulní stránka knihy. 

 V.

Soutěžní otázka 

Soutěžní otázka: Jak se jmenoval historicky první Čech, který oficiálně testoval vůz formule 1? 

VI.

Práva a povinnosti organizátora 

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen. 

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. 

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

V Praze dne 111. 2019 

 

Kontakt