Slavnostní 20. ročník Zlatého středníku nabídl příležitost projektům hned ve 20 základních kategoriích. Jednou z nich byla i kategorie Interní tištěný časopis a noviny, ve které se skvělého umístění dočkal jeden z našich projektů. Magazín GO!, který už více než dva roky připravujeme ve spolupráci se společností ORLEN Unipetrol, se umístil na 1. místě!

„Naprosto zásadní zásluhu na úspěchu našeho časopisu má klient, který skvěle spolupracuje na přípravě většiny textového obsahu a dokáže ho přizpůsobit na míru potřebám svých zaměstnanců, ale také neváhá přicházet s podněty a nápady pro neustálé zlepšování časopisu jako takového. V neposlední řadě je otevřený našim nápadům na obsahové i grafické inovace. Jsem moc ráda, že mohu být součástí kreativního týmu a společně s kolegy z vydavatelství pravidelně pracovat na tom, abychom všechny vize proměnili ve skutečnost,“ vyjádřila se Sabina Bařinová, senior producer BMCZ.

Kontakt